Tuesday, October 31, 2006

Každý člověk má svoje potřeby, které se mění, přibývají a ubývají, podle toho, jak se ve svém vývoji mění. V moderní době je ale nemůže vždy uspokojit. Už od dětství se potýká s nejrůznějšími překážkami, které musí překonávat. Nejsložitější jsou překážky při uspokojování potřeb určité skupiny, kolektivu, společenské třídy, národa či státu. Mezi nejznámější překážky patří konflikt, frustrace a stres, které souhrnně nazýváme náročné životní situace. S náročnými životními situacemi musíme počítat v každodenním životě. Proto je důležité naučit se je poznávat a překonávat. Tato práce je zaměřena na jednu část z teorie náročných životních situací, a to na stres.

Sunday, October 29, 2006

Tabulka standardních hmotností některých plemen

Plemeno pes fena

Baset 30 – 34 23 – 30
Beagle 8 – 10 7 - 9
Boxer 25 – 32 23 - 27
Čivava 1 – 3 1 - 3
Kokršpaněl 11 – 14 9 - 11
Kolie 30 – 34 23 - 30
Jezevčík 7 – 10 7 - 10
Dalmatin 23 – 30 20 - 25
Dobrman 30 – 36 25 - 32
Něm. ovčák 34 – 41 30 - 36
Lab. retriever 30 – 36 25 - 32
Pudl 23 – 27 20 - 25
Rottweiler 36 – 43 32 - 39
Sib. husky 20 – 27 16 - 23

Saturday, October 28, 2006

Příklad výpočtu kalorických potřeb:

Obézní pes, 30 kg: kalorické potřeby 145x W 0,67 W…….hmotnost v kg
145 x 30 0,67 = 1415,9 kcal/den

Redukce na 60%: 0,6 x 1415,9 = 850 kcal/den

Diety používané pro redukci hmotnosti jsou založeny na snížení obsahu tuku a jeho nahrazení stravitelným komplexním sacharidem nebo nestravitelnou vlákninou

Úplné hladovění jako metoda hubnutí se nepoužívá vzhledem k nebezpečí zdravotních komplikací (metabolická acidóza), snížení aktivity střevního systému a vzhledem k velké pravděpodobnosti znovunabytí původní hmotnosti po skončení hladovky.

Udržení optimální hmotnosti a prevence obezity
Návyky získané během hubnutí musí být udrženy v další životě zvířete (žádné pochoutky, kuchyňské zbytky, zvýšená zátěž, balancovaná dieta pro dospělé psy v odpovídajícím množství nebo nízkokalorická dieta). Hmotnost zvířete musí být trvale monitorována. Prevence obezity je v mnoha případech celoživotní bitva s tendencí k překrmování nebo překrmování se a sníženou zátěží zvířete.

Thursday, October 26, 2006

• Zátěž a cvičení: zvýšená zátěž umožňuje větší energetický výdej, snižuje fyziologickou potřebu krmení, mění kompozici tělesných tkání. Režim aktivity by měl denní, s postupem času se může zátěž zvyšovat. Komplikací může být zdravotní stav zvířete vyžadující klid (artróza).
• Dieta: restrikce kalorií na 60-70% metabolických požadavků výchozí hmotnosti obézního jedince, vážení zvířete každý týden, kontrola u veterináře po 2-3 týdnech, doporučuje se krmit komerční diety (snadné určení kalorické hodnoty)
• Zátěž a cvičení: zvýšená zátěž umožňuje větší energetický výdej, snižuje fyziologickou potřebu krmení, mění kompozici tělesných tkání. Režim aktivity by měl denní, s postupem času se může zátěž zvyšovat. Komplikací může být zdravotní stav zvířete vyžadující klid (artróza).
• Dieta: restrikce kalorií na 60-70% metabolických požadavků výchozí hmotnosti obézního jedince, vážení zvířete každý týden, kontrola u veterináře po 2-3 týdnech, doporučuje se krmit komerční diety (snadné určení kalorické hodnoty)

Tuesday, October 24, 2006

Variace jsou dány věkem a zdravotním stavem zvířete.
Veškeré redukční programy zahrnují modifikaci chování, diety a zátěže zvířete.

• Modifikace chování: změna veškerých aktivit majitele spojených se zvyšování hmotnosti zvířete: nezkrmovat kuchyňský odpad, zamezit přístup k energicky bohaté potravě, přestat podávat psí sušenky a další pamlsky, nemít zvíře v kuchyni při přípravě jídel, nemít zvíře v jídelně při stolování, krmení psa vždy ve stejnou hodinu každý den, rozdělit krmení na několikrát denně

Monday, October 23, 2006

Management obezity

• Snížení hmotnosti
• Udržení optimální hmotnosti a prevence nového zvýšení

Snížení hmotnosti
Snížit hmotnost obézního zvířete je možné dosáhnout ustanovením negativní energetické rovnováhy (příjem nižší než výdej). Negativní energetickou rovnováhu lze ustanovit snížením energetického příjmu, zvýšením výdeje nebo kombinací obou. Snižování hmotnosti musí proběhnout během několika týdnů, ale současně nesmí dojít k narušení zdravotního stavu. Za optimální snižování váhy se považuje 1-3% výchozí hmotnosti během jednoho týdne do dosažení předem určené optimální hmotnosti.

Sunday, October 22, 2006

Hodnocení a diagnóza obezity

• Srovnání současné a předchozí hmotnosti (zejména po dosažení dospělosti), porovnání hmotnosti a plemenného standartu
• Odhad množství tukové tkáně: palpace nad žeberními oblouky a na spodní straně břicha, u výrazně obézního zvířete nejsou žebra hmatná nebo jenom s velkými obtížemi, tuková depozita v bederní krajině (ztráta pasu) a u kořene ocasu. U koček se tuk hromadí v tříselné krajině.

Saturday, October 21, 2006

Rozvoj obezity

Obezita se vyvíjí ve dvou fázích. První fáze je dynamická a zvíře při ní zvyšuje svoji hmotnost (nadměrný příjem energie). Pokud tato fáze nastane v období růstu nebo pokud je nadbytek energie velmi vysoký dochází ke zvyšování počtu tuk. buněk (hyperplastická obezita). Snížení váhy a její udržení v optim. mezích je v takovém případě velmi složité. Druhá fáze obezity je charakterizována vytvořením nové rovnováhy v energetickém příjmu a výdeji. Zvíře je obézní a svoji hmotnost již nezvyšuje.

Friday, October 20, 2006

Vnější faktory

se na rozvoji obezity podílejí daleko větší měrou. Nejvýznamnějším faktorem je chutnost jídla spojená s podáváním krmení ad libitum (bez omezení). Tuk jako zdroj energetické hodnoty krmení je nejvíce zodpovědný za vznik obezity a současně spoluvytváří chutnost potravy. V této kombinaci je potom absolutní zvýšení obsahu tuku v potravě výrazným rizikem. Tendence majitelů orientovat se při výběru potravy spíše podle komerčních charakteristik potravy (reklama, balení, textura, konzistence, vůně) než podle nutričních charakteristik pouze podporuje tato rizika. Podobným problémem je zkrmování kuchyňského odpadu. Také bylo zjištěno, že častější krmení během dne snižuje tendence k ukládání tuku. Samozřejmě celkový součet nutriční hodnoty všech krmení během dne musí odpovídat metabolickým potřebám zvířete.

Wednesday, October 18, 2006

Změny v příjmu potravy

Příjem potravy je regulován komplexním systémem vnitřních a vnějších kontrolních mechanismů.
• Vnitřní faktory: apetit, pocit hladu nebo nasycení, mechanická stimulace trávicího aparátu, fyziologické odpovědi na podobu a vůni jídla, změny v plazmatických koncentracích specifických živin a hormonů
• Vnější faktory: dostupnost krmení, přítomnost dalších zvířat při krmení, častost a množství krmení, složení a chutnost diety

Monday, October 16, 2006

Stáří
S rostoucím věkem se snižují metabolické potřeby organismu a celkově klesá i úroveň aktivity. Chuť k příjmu potravy je zachována beze změn. Pokud se nesníží kalorická hodnota krmení vznikají tendence ke vzniku nadváhy.

Genetika
U některých plemen je zvýšené hromadění tuku a tendence k obezitě plemennou predispozicí. Mezi nejvýrazněji ovlivněná plemena patří labrador retrívr, kokršpaněl, německý ovčák, foxteriér a boxer.

Sunday, October 15, 2006

Kastrace

Ranná kastrace, často doporučovaná veterináři, se provádí ve věku, kdy se snižují energetické potřeby organismu. Při nezměněném příjmu potravy a při snížené sexuální aktivitě se vytvářejí predispozice pro vznik obezity. V dospělosti se při každém hárání u nekastrovaného zvířete snižuje krátkodobě příjem krmiva vlivem zvýšené hladiny estrogenu. U kastrovaných zvířat tato období fyziologického hladovění nenastávají a opět se zvyšuje riziko nadměrného příjmu energie.

"Do háje !"

zavrčel Mark "Tak tohle Else nabízet nebudu."
Při představě, že by se musel i s čelenkou potácet celý zbytek života a poslouchat problémy, které nejsou jeho, se mu udělalo nevolno.
"Rayi, kde jsi ?" posteskl si Mark.
"Tady jsem !" do dveří sálu vpadl udýchaný Ray a za ním celý zástup zuřivých kněžek.
Mark ztuhnul jako opařený a rozhlédl se po stěnách. Jediné dveře v této místnosti byly ty, kterými právě přišel jeho věrný android i s doprovodem. O nějakém útěku nemohlo být ani řeči. Ray mezitím doběhl až k trůnu a přisedl si k Markovi a vyjevené kněžce, která vypadala, že se právě probudila do zlého snu.

Saturday, October 14, 2006

Hormonální onemocnění

Na zvyšování hmotnosti se podílejí dvě onemocnění žláz s vnitřní sekrecí. Hypotyreóza (nedostatečná funkce štítné žlázy), která postihuje zejména psy (zlatý retrívr, irský setr, buldog, basenji, španělé) a hyperadrenokorticismus (Cushingův syndrom, nadměrná produkce hormonů nadledvinek) pozorovaný nejčastěji u psů ve středním a starším věku (pudl, jezevčík, boxer, boston teriér, grifonek).

Thursday, October 12, 2006

Příčiny obezity

Obecně je příčinou nadváhy nerovnováha mezi příjmem a výdejem energie. Tato dysbalance může nastat na základě mnoha faktorů, které lze rozdělit do dvou velkých skupin:
• Endogenní (vnitřní): věk, pohlaví a stav reprodukce, hormonální predispozice, genetické predispozice
• Exogenní (vnější): úroveň aktivity, vnější vlivy na příjem potravy, složení a chutnost diety, životní styl
Většina typů obezit nevzniká na základě jednoho faktoru, často se jedná o multifaktoriální záležitost.

Wednesday, October 11, 2006

Typy obezity

• Hypertrofická: prosté zvětšování tukových buněk následkem akumulace tuku
• Hyperplastická: zvětšení velikosti a počtu tukových buněk. Pro tvorbu tukových buněk jsou nejdůležitějšími obdobími puberta a růst organismu. V dospělosti se počet buněk již nemění. Buňky, jejichž tvorba byla nastartována v období růstu, si zachovávají stimuly ke kumulaci tuku i v dospělosti. Hyperplastická obezita je terapeuticky daleko hůře zvladatelná, počty buněk nelze snížit a jejich tendence k hypertrofii je výrazná.

Tuesday, October 10, 2006

Obezita - příčiny a terapie

Obezita je onemocnění postihující stále větší procento populace psů a koček. Současné studie uvádějí výskyt obezity mezi 24-34% u psů. U koček se údaje liší, jednotlivé prameny se pohybují mezi 10 až 40%.
Obezitu lze jednoduše definovat jako nadměrnou kumulaci tuku na predisponovaných místech organismu. Z medicínského hlediska se za obézní zvíře považuje každý pes a kočka, jehož hmotnost je o 20% vyšší než je plemenný standart (viz. tab). Nadměrné hromadění tuku zatěžuje kardiovaskulární aparát (protučnělé srdce má menší pracovní potenciál a současně musí zvládat nadměrný objem tukové tkáně) a plicní systém. Obezita je jedním z vyvolávajících faktorů zátěžových ortopedických onemocnění (artróza). Byl prokázán vztah mezi obezitou a rozvojem glukózové netolerance a diabetu (cukrovka).

Monday, October 09, 2006

2.fáze

- do doby než budeš mít váhu jak budeš chtít

Ovoce
ananasový meloun, borůvky, broskve, grapefruit, hroznové víno, hrušky, jablka, jahody, kiwi, mangl, meruňky, pomeranče, švestky třešně

Mléčné výrobky:
mléko: nízkotučné sojové, odtučněné, nebo 1%

jogurt: nízkotučný s ovocnou příchutí, bílý nízkotučný nebo odtučněný

Pečivo: pouze tmavé pečivo

těstoviny celozrné, rýže hnědá natural,

Různé:
čokoláda (v malé míře) hořká, hořko mléčná,

Sunday, October 08, 2006

Těmto potravinám se vyhýbej:

Hovězí maso:hrudí, játra, jiné tučné kusy, žebírko

Drůbež: kuře, křidýlka a stehna, kachna, husa, drůbeží výrobky průmyslově zpracované

Zelenina
řepa, mrkev, kukuřece, brambory bílé, rajčata )omez na jedno celé nebo 10 třešnových na jedno jídlo), brambory sladké.
Ovoce:
žádné ovoce

Mléčné výrobky:
žádné mléčné výrobky

Škroby a sacharidy:

Různé:
alkohol jakéhokoli druhu, včetně piva a vína

Thursday, October 05, 2006

Ořechy:
burákové máslo(1 lžíce), arašídy(20 malých), pekanové ořechy (15 polovin), pistácie (30)

Vejce:
používaní celých vajec není omezeno, pokud Vám doktor nenařídí něco. Požívejte vaječné bílky a vaječnou náhražku podle chuti
Tofu:
měkké, nízkotučné nebo odtučněné druhy

Zelenina a Luštěniny:
artyčoky, chřest,fazole(černé, máslové,cizma,zelené,italské,červené), čočka sója, hrách, brokolice, zelí, květák, celer, okurky, lilek, hlávkový salát(všechny druhy), houby (všechny druhy), hrášek, spenát, vojtěška, tuřín, cuketa

Tuky:
olej canolový
olej olivový

Koření a přísady
všechny druhy koření, které neobsahují přídavek cukru, masový vývar, extrakty (mandlový, vanilkový aj.), křenová omáčka, pepř(černy, kajensky, červený, bílý)

Sladkosti omezte na 75 kalorii denně
Bonbóny, tvrdé bez cukru, čokoládový prášek bez cukru, kakaový práše do pečiva

Wednesday, October 04, 2006

dieta

1.FÁZE- prvních 14 dní

Hovězí maso:
libové čísti jako: svíčková (včetně panenky), roštěnec, zadní

Drůbež(bez kůže):
cornwallska slípka, krůtí šunka (2 plátky na den), krůtí a kuřecí prsa

Plody moře:
všechny druhy ryb a korýšů

Vepřové maso:
vařená šunka, anglická slanina, vepřová pečeně - libová

Telecí maso:
řízek, kotleta, zadní

Lunchmeat:
pouze netučný nebo s nízkým obsahem tuku.

Sýr (netučný nebo s nízkým obsahem tuku):
american
čedar
cottage , 1-2% tuku nebo netučný tavený sýr z náhražky mléka, feta, mozzarella, parmezan, ricotta,

Tuesday, October 03, 2006

occupation - zawód
devote – poświęcać (np. czas) branch of science – dziedzina nauki
clerk = intellectual worker most – najbardziej; większość
complain of – skarżyć się na ambitious - ambitna
overestimate – przeceniać weariness – znużenie
require – wymagać training courses - szkolenia

Monday, October 02, 2006

Summing up, I think that many young people dream about their future life, job which they will have but they should realize that occupation ought to give them not only money. In my opinion work gives us satisfaction if we like our jobs, if we earn enough money and if we have enough free time. I also think that what we will do in the future depends on our education – if we have good results and if we study at a good university – we have a better chance to find a good and well-paid job than someone, who haven’t enough qualifications. In my opinion our future lifestyle depends on what we will choose in the future: career, money or a family.

Sunday, October 01, 2006

I also want

to have a job connected with travelling. I think it is very interesting when you travel to other countries, visit many interesting cities, places, know a lot of foreigners. If I had a chance to go to the USA or England for some months to work there – I would agree. Many young people in Poland profit from such jobs – they go abroad for some weeks or months and earn money and after it they go somewhere to rest. Thanks to it they mustn’t ask their parents for money, they learn to be independent and solve many problems which they will have in their adult lives.