Thursday, June 04, 2009

Percentuálne zmeny pokojového metabolizmu pri rôznych
druhoch chôdze (podľa Seligera, 1966)
Druh pohybovej aktivity
Chôdza po rovine 2 km . h1
3 km . h1
4 km.h1
5 km . h1
6 km.h1
7 km.h1
8 km.h1
9 km . h1
10 km . h1
Chôdza v ťažkých topánkach 4 km . h1
Chôdza na piesočnatej pôde 3,5 km . h1
Chôdza po rovine s hmotnosťou K) kg 4 km . h1
s hmotnosťou 30 kg 4 km . h1
Chôdza so 6° stúpaním 7 m výšky . min1
s hmotnosťou 20 kg
Chôdza so 16° stúpaním 12 m výšky . min1
s hmotnosťou 20 kg
Chôdza s 25° stúpaním 18 m výšky . min1
s hmotnosťou 20 kg
Chôdza dolu kopcom 5°
10°
20°
30°
Vysokohorská turistika
% pokojového
metabolizmu
210
250
290
355
445
520
620
760
950
380
490
430
580
545
655
855
1 060
1 310
1 670
300
270
345
445
610
a v dostatočnom objeme, môžeme preto považovať za ideálny
prostriedok v boji proti etiologickym činiteľom srdcovo
cievnych ochorení. Jej prednosťou v porovnaní s behom
je, že menej zaťažuje pohybový systém. Došľapy,
ktoré negatívne pôsobia pri behu, sú pri chôdzi mäkšie.
Mimoriadny význam ma najmä pre ľudí v pokročilejšom
veku a obéznych. Jej intenzita sa dá ľahko kontrolovať
meraním pulzovej frekvencie.