Saturday, February 23, 2008

Kedy nedosiahne hodnotu aspoň 130 . min1, treba pohybovú
105
aktivitu zintenzívniť. V našich sledovaniach sme našli takéto
nízke hodnoty frekvencie pulzu v rozmedzí od 75 do
125 . min1.
K. H. Cooper vo svojej publikácii Aerobický program
pre aktívne zdravie (Šport, Bratislava 1986) odporúča pri
troch tréningoch džezgymnastiky v týždni začať s vykonávaním
takéhoto programu:
Týždeň
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Čas
15:00
21:00
21:00
27:00
27:00
36:00
36:00
45:00
Frekvencia pulzu
min1
120—130
120—130
130—140
130—140
140—150
140—150
150—160
150—160
Záverom možno povedať, že džezgymnastika ako preventívny
prostriedok proti etiologickým faktorom srdcovo
cievnych ochorení sama osebe v spojení s vhodným
rozcvičením a upokojením môže byť dostačujúca len pre
dospelé ženy a ženy v pokročilejšom veku. Intenzitu zaťaženia
treba sledovať pravidelným meraním frekvencie pulzu.
Mladým dievčatám sa popri džezgymnastike odporúča
aspoň dva razy do týždňa aj iná pohybová aktivita s prevládajúcim
vytrvalostným charakterom.