Wednesday, November 26, 2008

V turistike krásy prírody priaznivo pôsobia na organizmus,
hlavne na jeho psychické ladenie. Ďalším faktorom,
ktorý zvyšuje jej emocionálny vplyv, je poznávacia činnosť,
oboznamovanie sa s prírodnými krásami, kultúrnymi
a historickými pamiatkami. Vzhľadom na to. že sa jej
možno venovať od útleho veku až do staroby, je ideálnou
pohybovou aktivitou pre celé rodiny.
Jednotlivé druhy turistiky vyvolávajú rôznu odozvu
v organizme.
Najrozšírenejšia je pešia turistika. Vzhľadom na to. že
chôdza je prirodzenou lokomóciou, môže sa vykonávať už
od skorého detstva. Chôdza najviac zamestnáva veľké
svalové skupiny dolných končatín a trupu, len v malej
miere svalstvo horných končatín. Rýchlosť chôdze závisí
od dĺžky a frekvencie kroku. Rozhodujúcu úlohu pritom
hrajú vystierače stehna, kolena a ohýbače chodidla, ako aj
sila sťahu ohýbačov stehna. Stupeň zaťaženia organizmu
chôdzou okrem jej rýchlosti závisí od hmotnosti tela. neseného
bremena, od profilu trate (rovina, stúpanie, klesa
141
nie), od kvality povrchu (piesok, sneh, bahnitý terén), od
druhu obuvi, odevu a — ako sme už predtým uviedli —
i od poveternostných podmienok (sila a smer vetra). Turistická
chôdza zaťažuje rovnomerne veľké svalové skupiny.
Zvyšuje funkčnú zdatnosť pohybového systému, ako
aj silu svalov, pružnosť a pevnosť väziva a kĺbov. Z pohybových
schopností rozvíja najviac vytrvalostné, v podstatne
menšej miere silové schopnosti a obratnosť, najmenej
rýchlostné schopnosti. Zvýšenie činnosti dýchacieho
a srdcovocievneho systému, zvýšenie energetického výdaja
závisť od intenzity chôdze. Najlepšie sa osvetli uvedením
SELIGEROVYCH zmien energetického výdaja
v percentách pokojového metabolizmu pri rôznych druhoch
chôdze (tabuľka 3). Turistika pôsobí priaznivo i na
centrálny nervový systém, vyrovnáva a upevňuje základné
nervové procesy, čo má značný preventívny význam nielen
proti etiologickým faktorom srdcovocievnych ochorení,
ale i proti neurózam, vredovej chorobe žalúdka a dvanástnika,
zvýšenému krvnému tlaku, artérioskleróze.
Kladne ovplyvňuje i psychický stav človeka. Pri turistike
pôsobia analyzátory komplexne, pričom pri pešej turistike
je v popredí zrakový analyzátor, pri cykloturistike aj vestibulárny
a kinestetický analyzátor.
Priebežné pozorovania frekvencie pulzu pri celodennej
turistickej chôdzi členitým terénom ukazujú (obr. 4). že
i pri takej dlhotrvajúcej aktivite sú dostatočne dlhé úseky,
ktorých intenzita je nadprahová na vyvolanie priaznivých
adaptačných zmien vytrvalostného charakteru, potrebných
v prevencii srdcovocievnych ochorení. Dosahovala
140 — 155 . min1. Obdobné zmeny sme zaznamenali i pri
rýchlejšej hodinovej chôdzi. Chôdza väčšou rýchlosťou
ako (S km za hodinu je energeticky náročnejšia ako beh
rovnakou rýchlosťou, preto je cenným prostriedkom rozvoja
vytrvalostných aeróbnych schopnosti. Porovnania
ostatných funkčných parametrov našej skupiny peších turistov
s normami zdravej československej populácie boli
štatisticky významne priaznivejšie. Pešiu turistiku, ak sa
vykonáva dostatočnou frekvenciou, potrebnou intenzitou
V turistike krásy prírody priaznivo pôsobia na organizmus,
hlavne na jeho psychické ladenie. Ďalším faktorom,
ktorý zvyšuje jej emocionálny vplyv, je poznávacia činnosť,
oboznamovanie sa s prírodnými krásami, kultúrnymi
a historickými pamiatkami. Vzhľadom na to. že sa jej
možno venovať od útleho veku až do staroby, je ideálnou
pohybovou aktivitou pre celé rodiny.
Jednotlivé druhy turistiky vyvolávajú rôznu odozvu
v organizme.
Najrozšírenejšia je pešia turistika. Vzhľadom na to. že
chôdza je prirodzenou lokomóciou, môže sa vykonávať už
od skorého detstva. Chôdza najviac zamestnáva veľké
svalové skupiny dolných končatín a trupu, len v malej
miere svalstvo horných končatín. Rýchlosť chôdze závisí
od dĺžky a frekvencie kroku. Rozhodujúcu úlohu pritom
hrajú vystierače stehna, kolena a ohýbače chodidla, ako aj
sila sťahu ohýbačov stehna. Stupeň zaťaženia organizmu
chôdzou okrem jej rýchlosti závisí od hmotnosti tela. neseného
bremena, od profilu trate (rovina, stúpanie, klesa
141
nie), od kvality povrchu (piesok, sneh, bahnitý terén), od
druhu obuvi, odevu a — ako sme už predtým uviedli —
i od poveternostných podmienok (sila a smer vetra). Turistická
chôdza zaťažuje rovnomerne veľké svalové skupiny.
Zvyšuje funkčnú zdatnosť pohybového systému, ako
aj silu svalov, pružnosť a pevnosť väziva a kĺbov. Z pohybových
schopností rozvíja najviac vytrvalostné, v podstatne
menšej miere silové schopnosti a obratnosť, najmenej
rýchlostné schopnosti. Zvýšenie činnosti dýchacieho
a srdcovocievneho systému, zvýšenie energetického výdaja
závisť od intenzity chôdze. Najlepšie sa osvetli uvedením
SELIGEROVYCH zmien energetického výdaja
v percentách pokojového metabolizmu pri rôznych druhoch
chôdze (tabuľka 3). Turistika pôsobí priaznivo i na
centrálny nervový systém, vyrovnáva a upevňuje základné
nervové procesy, čo má značný preventívny význam nielen
proti etiologickým faktorom srdcovocievnych ochorení,
ale i proti neurózam, vredovej chorobe žalúdka a dvanástnika,
zvýšenému krvnému tlaku, artérioskleróze.
Kladne ovplyvňuje i psychický stav človeka. Pri turistike
pôsobia analyzátory komplexne, pričom pri pešej turistike
je v popredí zrakový analyzátor, pri cykloturistike aj vestibulárny
a kinestetický analyzátor.
Priebežné pozorovania frekvencie pulzu pri celodennej
turistickej chôdzi členitým terénom ukazujú (obr. 4). že
i pri takej dlhotrvajúcej aktivite sú dostatočne dlhé úseky,
ktorých intenzita je nadprahová na vyvolanie priaznivých
adaptačných zmien vytrvalostného charakteru, potrebných
v prevencii srdcovocievnych ochorení. Dosahovala
140 — 155 . min1. Obdobné zmeny sme zaznamenali i pri
rýchlejšej hodinovej chôdzi. Chôdza väčšou rýchlosťou
ako (S km za hodinu je energeticky náročnejšia ako beh
rovnakou rýchlosťou, preto je cenným prostriedkom rozvoja
vytrvalostných aeróbnych schopnosti. Porovnania
ostatných funkčných parametrov našej skupiny peších turistov
s normami zdravej československej populácie boli
štatisticky významne priaznivejšie. Pešiu turistiku, ak sa
vykonáva dostatočnou frekvenciou, potrebnou intenzitou